Vantar

De allra flesta av mina vantmönster har med Medelpad att göra. Jag älskar Sundsvalls gamla stenhus och därför är också många av mina mönster inspirerad av husens arkitektur.

De två första vantmönstren som ligger här har dock inget med stenhusen i Sundsvall att göra, utan är symboler för Stöde respektive Sundsvall. Det allra första vantmönster jag gjorde var det till skvadernvanten. Efter att ha gjort några mönster med stenstan som inspiration, ville jag också på något sätt hylla Stöde och visa att det är därifrån jag kommer. Då föddes tanken om att göra en vante med den sällsynta blårapunkeln, som växer i ett naturreservat i Stöde.

Det kommer att läggas ut fler vantar allt eftersom.

Skvadervanten

Skvadern är en symbol för Sundsvall och kommer från en jakthistoria som hittades på av Håkan Dahlmark på en krog i Sundsvall 1874. Han sa sig ha sett ett djur som var till hälften hare och till hälften tjäder. Drygt 40 år senare sammanfogade en intendent, just en hare och en tjäder. Denna finns att se på Norra Berget i Sundsvall.

Mönster går att köpa för 50:- Se “Om mig” för mer info.

Blårapunkelvanten

Blomman växer vilt i mellaneuropa, men första fyndet i Sverige hittades i Stöde 1905 och har därefter blivit en symbol för byn. Hur har den hamnat där kan man undra. Det finns teorier om att några frön följt med utsäde som köpts in från Europa och att blomman fann sig tillrätta på en äng i Stöde.

Mönster går att köpa för 50:- Se “Om mig” för mer info.